Βιβλίο Συντήρησης Αυτοκινήτου

Κρατήστε πιστούς τους πελάτες στο συνεργείο σας, παρέχοντάς τους βιβλίο συντήρησης για το αυτοκίνητό τους.

Διαμορφώνουμε το εξώφυλλο και τα εσωτερικά φύλλα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Η πρώτη εσωτερική σελίδα περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτοκινήτου και ιδιοκτήτη, και οι υπόλοιπες τις εργασίες που επιτελεί το συνεργείο σας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

  • Εκτύπωση 100 βιβλίων συντήρησης αυτοκινήτου διάστασης 10.5 x 15 cm

  • Έγχρωμο εξώφυλλο με τα στοιχεία και το λογότυπο του συνεργείου σας

  • 32 εσωτερικές σελίδες Α/Μ εκτύπωση

  • Πλαστικοποίηση του εξωφύλλου (ματ ή γυαλιστερή)

Τιμή: 95.00€ + Φ.Π.Α.

Ενδεικτικά προσχέδια εξωφύλλων

Έγχρωμη εκτύπωση, με τα στοιχεία και το λογότυπο του συνεργείου σας, σε επιχρισμένο χαρτί Velvet 300gsm με ματ ή γυαλιστερή πλαστικοποίηση.

Προσχέδιο 1

Προσχέδιο 2

Προσχέδιο 3

Προσχέδιο 4

Εσωτερικές σελίδες

Η πρώτη σελίδα του βιβλίου περιλαμβάνει τα στοιχεία του αυτοκινήτου & του ιδιοκτήτη.

Προσχέδιο 1

Προσχέδιο 2

Στις υπόλοιπες 31 σελίδες υπάρχουν φόρμες στις οποίες καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν.

Προσχέδιο 1

Προσχέδιο 2