Φωτοτυπίες

Όλες οι υπηρεσίες φωτοαντιγράφων που χρειάζεστε σε ένα σημείο.

φωτοτυπικό μηχάνημα

Φωτοτυπίες

Στον χώρο μας (Κ. Βάρναλη 57Α, Μεταμόρφωση Αττικής) μπορείτε να βγάλετε ασπρόμαυρα και έγχρωμα φωτοαντίγραφα, διάστασης έως και Α3, με πολύ μικρό κόστος ανά σελίδα. Από 0.04€/σελίδα Α4 (συμπ. του Φ.Π.Α.) για ασπρόμαυρες φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις και από 0.15€/σελίδα Α4 (συμπ. του Φ.Π.Α.) για έγχρωμες φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις. Διαθέτουμε σύγχρονα εκτυπωτικά μηχανήματα που προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα και παράλληλα έχουν μεγάλη ταχύτητα, έτοιμα να αναλάβουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Εκτύπωση Εγγράφων

Εκτυπώνουμε άμεσα αρχεία Word, Excel, PDF, κ.α. είτε από e-mail είτε από δικό σας αποθηκευτικό μέσο, σε χαρτί διάστασης από Α6 έως και Α3.

Σε απλό χαρτί γραφής, σε μία ποικιλία ειδικών χαρτιών, επιχρισμένων και μη, βάρους έως και 300 gsm ή σε χάρτινο αυτοκόλλητο.

στοίβα με εκτυπωμένα έγγραφα

Βιβλιοδεσία

Με συρραπτικό ράχης (διπλή καρφίτσα), με πλαστικό ή μεταλλικό σπιράλ, με θερμοκολλητικό εξώφυλλο ή με πλαστική ράχη.

Πλαστικοποίηση Εγγράφων

Πλαστικοποιούμε έγγραφα μεγέθους έως και Α3.

πλαστικοποίηση εγγράφων
σάρωση εγγράφων

Σάρωση Εγγράφων

Σαρώνουμε έγγραφα καθώς και φωτογραφίες, μεγέθους έως και Α3 σε ανάλυση έως 600 dpi, σε αρχεία .PDF, .JPG ή .TIF. Το αρχείο που προκύπτει μπορούμε να σας το αποστείλουμε με e-mail ή να το αντιγράψουμε σε κάποιο δικό σας αποθηκευτικό μέσο.

Ψηφιοποίηση OCR

Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Optical Character Recognition ή OCR για συντομία) ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής σαρωμένων χειρογράφων ή έντυπων κειμένων σε επεξεργάσιμο ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. Microsoft Word). Εμείς διαθέτουμε τέτοιο εξειδικευμένο λογισμικό που κάνει χρήση της παραπάνω τεχνολογίας, καθιστώντας εφικτή την εκ νέου επεξεργασία του κειμένου, αποφεύγοντας την δακτυλογράφηση του από την αρχή.

πληκτρολόγιο σταθερού υπολογιστή
μηχάνημα fax

Αποστολή & Λήψη FAX

Στον χώρο μας μπορείτε να αποστείλετε & να λάβετε FAX.