Βιβλιάριο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα

Εκτυπώστε εύκολα & οικονομικά βιβλιάρια παρακολούθησης ανελκυστήρα.

Στο τυπογραφείο μας μπορείτε να εκτυπώσετε βιβλιάρια παρακολούθησης ανελκυστήρα, με το λογότυπο και τα στοιχεία της εταιρείας σας, από πολύ μικρές έως και πολύ μεγάλες ποσότητες, με δυνατότητα πανελλαδικής αποστολής της παραγγελίας σας.

Αναλυτικότερα:

 • Σε πλήρη συμόρφωση με την K.Y.A. Φ.Α./9.2/28425 (Φ.Ε.Κ./Β/2604/22-12-08).

 • Διάστασης 17.5 x 25.0 cm, με τα στοιχεία και το λογότυπό της εταιρείας σας στο εξώφυλλο.

 • 168 αριθμημένες εσωτερικές σελίδες, εκτυπωμένες σε χαρτί γραφής 80 gsm.

 • Βιβλιοδεσία με καρφίτσα ή με περιμετρική θερμοκόλληση.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα εξής:

 • Στοιχεία ανελκυστήρα

 • Δεδομένα καταχώρησης ανελκυστήρα

 • Αντικαταστάσεις - συμπληρώσεις φύλλων

 • Μεταβολές ιδιοκτητών - διαχειριστών

 • Μεταβολές συνεργείων συντήρησης

 • Έλεγχος συνεργείων συντήρησης

 • Σοβαρές επισκευές αντικαταστάσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων & στοιχείων του ανελκυστήρα

 • Περιοδικοί έλεγχοι

 • Έκτακτοι έλεγχοι από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία σε περίπτωση καταγγελίας ή ατυχήματος

 • Διακοπή λειτουργίας

 • Υποχρεώσεις συντηρητή

 • Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη - συντηρητή

 • Κυρώσεις

βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα
βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα
βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα